KONFERENCE pro podnikatele, svobodné cestovatele i zastupitele :-)

Wellness hotel Frymburk,
Frymburk

středa 17. dubna

Řeka Vltava propojuje Jihočeský a Středočeský kraj.  K podpoře cestovního ruchu na řece a v jejím bezprostředním okolí od pramene až po soutok s Labem je určen Projekt Vltava etapa 1.

Na projekt Vltava etapa 1 budou navazovat další projektové etapy, které budou pro podnikatele na řece velmi prospěšné nejenom marketingově, ale také dotační podporou investičních záměrů. Záměrem dopolední části konference je představit Vám možnosti a potenciál, jenž nadregionální produkt Vltava Vašemu podnikání přináší.

Odpolední část pak bude věnována oslavám volného přeshraničního pohybu v prostoru horního toku řeky Vltavy, kdy spolu s rakouskými a bavorskými partnery oslavíme 30. let od pádu Železné opony. 

Otevírací doba

Kde: Městys Frymburk

Místo: Wellness hotel Frymburk

Kdy: 17. 4. 2019

V kolik: od 9:00 – 16:30

Vstup: zdarma

Občerstvení: zajištěno zdarma

profesionální kabinkové tlumočení odpolední části: zajištěno zdarma


8:00 – 8:45 registrace


9:00 Zahájení a uvítání: Jiří Mánek

 9:00 – 9:30    Ing. Jaromír Polášek - Komplexní představení projektu Vltava  

9:30 – 9:45     Vltava a turistická oblast Šumavsko

9:45 – 10:00    Vltava a turistická oblast PodKletí

10:00 – 10:15    Vltava a turistická oblast Českokrumlovsko

10:15 – 10:30    Jiří Mánek - Význam Vltavy pro Turistickou oblast Lipensko

10:30 – 11:00

Diskuze o problematice a zejména po podnětech jak nejlépe projekt Vltava využít pro místní podnikatele


11:00 občerstvení, diskuse


12:00 odpolední blok: řeka Vltava již tři desetiletí spojuje národy 

Řeka Vltava začíná dvěma hlavními větvemi. Teplou Vltavou, která pramení pod Černou horou u Kvildy a Studenou Vltavou, která vzniká soutokem několika potoků, jako Kalte Moldau, v okolí bavorského Haidmühle. Obě větve se stékají v oblasti Lipenska a tvoří vodní základ pro největší českou přehradní nádrž Lipno. Letos uplyne již 30. let od doby kdy z okolí toku Vltavy v naší krásné oblasti Šumavy a Lipenska zmizely cedule „Pozor hraniční pásmo, vstup jen na povolení“. Tento rok oslavíme 30. výročí od pádu Železné opony a možnost volného pohybu osob přes hranice v příhraničním trojmezí Bavorska, Rakouska a České republiky.

Řeka Vltava spojuje nejenom české oblasti podél jejího toku od Kvildy až po Mělník, ale také oblasti v bavorském a rakouském příhraničí, protože Vltava a Lipno jsou se svými vodami turistickým cílem mnoha zahraničních turistů.


Krátké pozdravení a úvod do odpolední části konference:

  1. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje (CZE)
  2. Wilbirg Mitterlehner, okresní hejtmanka okresu Rohrbach (AUT)
  3. Sebastian Gruber, zemský rada okresu Freyung- Grafenau (DE)

12:25 – 12:45 PhDr. Ladislav Čepička – Vznik Železné opony podél horního toku řeky Vltavy

12:45 – 13:15 Karel Čihák: Šumava v roce 1. - dokumentární film o vzniku železné opony v oblasti kolem horního toku řeky Vltavy

13:15 – 13:45 Sebastian Gruber: Příhraničí v povodí řeky Vltavy v Bayerischer Wald/Böhmerwald/Šumava – národní okraje, evropské centrum 

13:45 – 14:15 Johannes Miesenböck: Regionální přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou Republikou 


14:15 – 15:00 pauza občerstvení a diskuse


15:00 – 15:30 Pavel Šustr – Jeleni si železnou oponu v povodí Vltavy pamatují dodnes

15:30 – 16:00 Hynek Hladík – Schwarzenberský plavební kanál, spojovatel národů

16:00 – 16:30 Jitka Zikmundová – 30 let povltavského příhraničního turismu bez hranic


16:30 závěr

Nejbližší akce

Pošlete dotaz nebo objednávku přímo provozovateli