Orgány a Stanovy | Svazek Lipenských obcí

Orgány a Stanovy Svazku

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem Svazku a je složena ze zástupců všech členských obcí Svazku (starosta, místostarosta) – viz sekce Členské obce.

Správní rada

Je výkonným orgánem Svazku a skládá se z pěti členů:
Lipno nad Vltavou,
Přední Výtoň,
Černá v Pošumaví,
Vyšší Brod,
Loučovice

Předseda správní rady

Jedná jménem Svazku.
Předsedou správní rady je Ing. Jan Kubík, starosta obce Loučovice.

Kontakty na jednotlivé obce naleznete vlevo nahoře.


Stanovy Svazku