Sorry, this event is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

Jihočeské straky v Horní Plané

Muzeum Adalberta Stiftera,
Horní Planá

Sunday 14. April

Jihočeské straky aneb velikonoční dílna - zdobení kraslic voskovou batikou na Květnou neděli 14. dubna v rodném domě Adalberta Stiftera.

Vyfouklá vajíčka si přineste s sebou.

 

vstupné
30 Kč

Forthcoming events

Contact the operator directly to send a query / place an order