Sorry, this event is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

Velikonoce ve vyšebrodském klášteře

Cisterciácké opatství Vyšší Brod,
Vyšší Brod

25. March – 2. April

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě vás zve prožít společné velikonoční svátky

 

Opening hours

25. 3. 2018 Květná neděle

10 hod

Mše svatá s procesím

29. 3. 2018 Zelený čtvrtek

18 hod

Mše na památku Poslední večeře Páně

30. 3. 2018 Velký pátek

15 hod

Křížová cesta

 

18 hod

Velkopáteční obřady

31. 3. 2018 Bílá sobota

20 hod

Velikonoční vigilie velikonoční zpěvy

1. 4. 2018 neděle Vzkříšení mše sv.

10 hod

Staročeské zpěvy Adama Michny z Otradovic

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí

10 hod

 

Forthcoming events

Contact the operator directly to send a query / place an order