Díky moderní technice lesníci z firmy Agrowald na Lipensku zachraňují srnčata

pátek 3. června
Skvělý začátek dne prožil dnes Roman Urbanec, majitel lesnické firmy Agrowald z Rožmberka nad Vltavou. Díky moderní technice se mu před sečením trávy podařilo zachránit srnče, které se uprostřed porostu skrývalo.

Kdyby nevyužil dron s termovizí, srnče by už nežilo. „Drony s termovizí používáme třetím rokem. Ochrana mláďat před kosením pro nás ale není novinkou, vyháněním před sečením se zabýváme aktivně již od vzniku firmy v roce 1993," uvedl Roman Urbanec.

Firma Agrowald se věnuje hlavně zemědělství, lesnictví a myslivosti a obhospodařuje několik tisíc hektarů pozemků a lesů v na Lipensku. Podobný zážitek má nyní téměř každý den. Společnost v tomto období denně poseče 40 až 60 hektarů luk. Prozkoumání lokality trvá čtyřem lidem se dvěma drony dvě až tři hodiny. "V čase je započítaná ale i příprava  a případné navigování myslivce, který jde vyzvednout zalehlé srnče," řekl Urbanec. Dodal, že Agrowald tak loni zachránil 25 mláďat srnců, letos se jedná zatím asi o desítku zvířat. Drony používají termokameru, která zvěř schovanou ve vysoké trávě nalezne. „Poté co termovize odhalí „teplotní flek“, tak kolega myslivec, asistent pilota k tomu bodu doběhne a zjistí, o co jde. Může se jednat, jak o dospělého srnce, který sám odběhne, divočáka, tak i třeba ohřátý kámen. Pokud se jedná skutečně o srnče, které ještě samo není schopné pohybu, tak se musí opatrně uchopit ideálně v rukavicích a trsech trávy, aby nedošlo ke kontaktu s lidských pachem. Poté se umístí do dřevěné bedýnky a nakonec vypustí, když je louka zkosená. Nejpozději do 12 hodiny, aby nestrádalo,“ dodal.

Podle něj existují i jiné možnosti, jak zvěř v trávě najít. „Jedná se například o osobní procházení se psy, plašiče, chemické repelenty a tak dále. Ale metoda dronů s pomocí termovize je určitě nejefektivnější. I když také ne stoprocentní a vždy budou nějaké ztráty. Naším úkolem je co nejvíce minimalizovat," uvedl Urbanec. Agrowald se věnuje hlavně zemědělství, lesnictví a myslivosti v okolí Vyššího Brodu a Rožmberku nad Vltavou. Společnost zaměstnává stovku lidí. Podle Urbance se Agrowald svou činností snaží navázat na šlechtický rod Buquoyů, který zde do poloviny 20. století měl panství. Agrowald kromě toho poblíž Rožmberka nad Vltavou chová na tři desítky bizonů. Veřejnost si stádo může kdykoliv prohlédnout v dostupné oboře. Agrowald bizony chová na ploše přibližně 55 hektarů, kde spásají louky. Jde o jeden z mála chovů bizonů v Česku.

Agrowald je naším členem a my si takových členů velmi vážime. Pan Urbanec je nejenom lesnik, myslivec a zemědělec, ale především milovník přírody. Srnčata pred senosečí osobně i s celou rodinou zachraňuje. Jeho zapojení dobrovolníků i spolupráce s iniciativou Stop sečeni srnčat je příkladná,“ říká Jiří Mánek, předeseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o propagaci území sahajícího od Stožce po Rožmberk.

Autor textu: Pavel Pechoušek

Autor fotografií: Jiří Mánek

Doporučte to vašim přátelům