Diese Aktivität wurde leider nicht in die von Ihnen gewünschte Sprache übersetzt. Sie schauen sich ein Detail in der Sprache Tschechisch an

Naučná stezka Ošina

Olšina,
Horní Planá

Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Její velká část vede po povalových chodnících, další úseky však musíte na ní zdolat reálným přírodním terénem. Trasa je konstruována tak, aby návštěvníkům umožnila reálný kontakt s málo známým přírodním bohatstvím Národní přírodní památky Olšina, Ptačí oblastí Boletice a chráněným územím soustavy Natura 2000. Pro tuto přírodní oblast je typické, že se zde podmínky výrazně mění vlivem ročních období i aktuálního počasí. S ohledem na charakter terénu se tak nejedná o bezproblémovou „procházku“ za každého počasí. Proto je třeba brát zřetel na aktuální podmínky, vlastní fyzickou kondici a samozřejmě zvolit vhodnou obuv a oblečení.

Podnět ke vzniku této stezky padl již dávno, teprve s otevřením Boletického vojenského újezdu veřejnosti však mohla být tato myšlenka rozpracována. Na okruh se dostaneme z nástupních míst, která byla umístěna poblíž stávající dopravní infrastruktury. Hlavním nástupním bodem je tak místo u plánovaného infocentra v rámci areálu VLS, kde také návštěvníci mohou zaparkovat svá auta a získat potřebné informace. Je zde také restaurace a možnost ubytování. Dalším doporučeným bodem pro nástup na stezku je na hráz rybníka u vlakové zastávky, kde taktéž můžeme zaparkovat. Návštěvníci stezky mohou přijet autem, lépe však vlakem, nebo pěšky po stávající turistické trase. Okruh je veřejně přístupný a část mohou navštívit i lidé s omezenou schopností pohybu.

Öffnungszeiten

Na webových stránkách NS Olšina, Facebooku i na přístupových cestách (Rybářská bašta Olšina, návštěvnické středisko Olšina) najdete „semafor,“ který ukazuje naše doporučení ohledně aktuálních podmínek na trase.

Nächste Aktivitäten

Teich Olšina (Langenbrucker Teich)

Der Teich Olšina (Langenbrucker Teich) ist ein einzigartiges Wasserwerk in der wunderschönen Natur auf dem Gebiet rund um Boletice. Der Ort ist eine Oase der Ruhe in der noch unl…

Josef-Stollen - Technisches Baudenkmal

Da in die Bergewerksstollen Wasser durchsickerte, begann man mit dem Bau von Entwässerungsstollen, wie zum Beispiel dem Josef-Stollen aus dem Jahr 1897. Die Gesamtlänge dieses Entw…

Erholungseinrichtung Olšina

Das Erholungsareal Olšina befindet sich in der Nähe der Ortschaft Horní Planá (Oberplan) am Ufer des höchstgelegenen Fischteichs in Tschechien, Olšina. Es…

Senden Sie eine Frage oder eine Bestellung direkt an den Betreiber