Diese Veranstaltung wurde leider nicht in die von Ihnen gewünschte Sprache übersetzt. Sie schauen sich ein Detail in der Sprache Tschechisch an

Rožmberk zve turisty k šibenici

Donnerstag 29. September
Rožmberská radnice připravuje pro místní i turisty více pěších tras do okolí zdejšího středověkého města. Podle starosty Bohuslava Čtveráčka tím chtějí zdejší zastupitelé rozšířit turistickou sezónu a zlepšit nabídku vyžití.

Jedna trasa má vést i ke zdejší unikátní šibenici, která nyní získala status kulturní památky. „Pokud podpoříme pěší turistiku, tak bychom mohli přilákat turisty na jaro a podzim. K tomuto účelu připravujeme několik kratších tras po zajímavostech z okolí. Buď pro seniory nebo rodiny s menšími dětmi,“ uvedl starosta Rožmberka Bohuslav Čtveráček.

Šibenice je ojediněle dochovanou památkou raně novověkého trestního práva na jihu Čech. Podobně dochovaná památka je v jižních Čechách k vidění jen jedna další. „Z formálního hlediska dojde samozřejmě ke zpřísnění památkové ochrany a tím pádem nebudeme moci objekt a jeho okolí libovolně upravovat , ale věřím, že zvýšená publicita prospěje jak atraktivitě místa, tak památkové ochraně. Pro nás v Rožmberku nad Vltavou je soužití s památkově chráněnými objekty každodenní realitou,“ dodal Čtveráček.

Podle památkářů navíc rožmberské popraviště vyniká nejen značným rozsahem dochovaných nadzemních konstrukcí, ale také vysokou mírou autenticity. Kromě přirozených destrukčních procesů na lokalitě v minulosti nedocházelo k žádným památkově nežádoucím zásahům.

Zdejší radnice a Turistický spolek Lipenska, který se stará o propagaci a rozvoj území sahajícího od Stožce po Rožmberk, chce v návaznosti na toto hodnocení ještě více podpořit rozvoj pěší turistiky a rozšířit tak turistickou sezónu. "Rožmberk a jeho okolí je přímo fantastické. Buquojové a Rožmberkové moc dobře věděli, proč se zde usídlit. Údolnice Vltavy a svahy porostlé nádhernými smíšenými lesy s mohutnými duby zde tvoří nezapomenutelné scenérie. Výletů do okolí je zde jistě desítka a to jak pešky, tak na kole. Řada  nich je již zapracovaná do mapy, kterou jsme vydali v letošním roce. Na příští rok pak chystáme speciální materiál s výlety jen pro Rožmberk," říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska. 

Jedna z nově plánovaných tras povede právě na Šibeniční vrch.

Podle Veroniky Březinové z rožmberského informačního střediska se lidé na šibenici často ptají a proto tam často posílá turisty. „Přístupová cesta není jednoduchá a těžce se hledá,“ uvádí. K bývalé šibenici vede trasa z rožmberského náměstí směrem na Hrudkov, od křížovatky Přízeř je po pravé straně lesík. „Následně půjdete okolo něho a na jeho konci vstoupíte do lesa, kde je asi po 200 metrech kamenný základ a informační tabule,“ uvedla Březinová.

Rožmberská šibenice patřila v jižních Čechách k nejrozšířenějšímu typu kvadratických popravišť studničního typu. Tyto doposud značně opomíjené objekty se v rámci ČR jen ojediněle stávají součástí památkového fondu. Se statusem kulturních památky jich NPÚ eviduje jen pět, z toho v jižních Čechách je kromě rožmberského popraviště památkově chráněno ještě jedno další nedaleko Strakonic.
Informační středisko v Rožmberku navštíví každý rok tisíce lidí nejčastěji se ptají na hrad, věž jakobínku, židovský hřbitov, jelení ohradu na Studenci, Švýcarskou chatu
„Hodně lidí chce navštívit kostel. Zajímají se o sochu na mostě a v kašně na náměstí. Zajímá je křížová cesta na Studenec a Vyšší Brod. Dále chtějí často informace k výletům na Vyšebrodsko případně na druhou stranu k Lipnu,“ uzavřela Veronika Březinová.

Autor des Textes: Pavel Pechoušek

Autor der Fotos: Bohuslav Čtveráček