Diese Veranstaltung wurde leider nicht in die von Ihnen gewünschte Sprache übersetzt. Sie schauen sich ein Detail in der Sprache Tschechisch an

V Želnavském smyku se bude po desetiletích znovu plavit dřevo

Mittwoch 4. Mai
Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zvou veřejnost na slavnostní plavení dříví na nově zrekonstruované vodní cestě Želnavský smyk na Šumavě. Akce se odehraje v sobotu 7. května od 10.00 hodin mezi obcí Nová Pec a křižovatkou Klápa na hranicích Národního parku Šumava.

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zvou veřejnost na slavnostní plavení dříví na nově zrekonstruované vodní cestě Želnavský smyk na Šumavě. Akce se odehraje v sobotu 7. května od 10.00 hodin mezi obcí Nová Pec a křižovatkou Klápa na hranicích Národního parku Šumava. Želnavský smyk je čtyřkilometrová vodní cesta, která sloužila k dopravě dříví a spojovala Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou.

Želnavský smyk byl uveden do provozu v roce 1887, spojoval Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou a zajišťoval dopravu dříví k českým a německým zákazníkům poté, co se zhroutily trhy v hlavní cílové destinaci této dopravní cesty, kterou byla Vídeň. Umožňoval plavení dlouhého stavebního dříví o délce až 21 metrů a jeho stavba prodloužila plavení dříví na Šumavě o dalších 80 let. Provoz na Želnavském smyku se zastavil na jaře 1961, kdy touto vodní cestou VLS splavily posledních 2300 kubíků dříví.

Smyk poté desetiletí chátral, v roce 2018 však VLS společně s Lesy ČR a rakouskou destinační agenturou TourismusverbandBöhmerwald získali podporu s evropských strukturálních fondů na projekt, jehož součástí byl také návrat této národní technické památky do šumavské krajiny. Rekonstrukce historické vodní cesty trvala dva roky, protože VLS musely na asi kilometrovém úseku, kde chybělo žulové opevnění koryta, doplnit kamenné desky jejich věrnými kopiemi.

„Želnavský smyk je součástí Národní technické památky Schwarzenberský plavební kanál, jde o stavbu, která na Šumavě připomíná historii tohoto regionu. Pro Vojenské lesy a statky má jeho existence specifický význam, protože státní podnik byl posledním provozovatelem soustavy plavebních kanálů a řada pamětníků z řad našich bývalých zaměstnanců na Šumavě ostrý provoz na Želnavském smyku ještě pamatuje. Budeme proto rádi, pokud veřejnost přijme naše pozvání na slavnostní plavení, kterým po 61 letech oslavíme jeho návrat do šumavské krajiny,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Ukázka plavení dříví se odehraje v sobotu 7. května od 10.00 do 15.00 hodin na asi kilometrovém úseku Želnavského smyku pod křižovatkou Klápa nad Novou Pecí. Součástí programu bude také vystoupení folklórního souboru, přednáška o soustavě plavebních kanálů na Šumavě, lesní pedagogika pro děti a další preogram.

Součástí širšího projektu, v rámci kterého byl Želnavský smyk zrekonstruován, je také dokončení rekonstrukce posledního úseku Schwarzenberského plavebního kanálu na české straně mezi Růžovým vrchem a státní hranicí v oblasti přírodní rezervace Otovský potok. Na rakouské straně pak byla vybudována stezka po povalových chodnících,zpřístupňující přírodní lokalitu Bavorská niva.  Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Rakousko Česká republika (www.at-cz.eu), vyžádal si celkové náklady 3.666.248,60 EUR (alokované prostředky EFRR: 85%).

 

Autor des Textes: Jan Sotona

Autor der Fotos: archiv VLS