Sorry, this event is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

Mezinárodní závod v dálkovém plavání

Dolní Vltavice,
Dolní Vltavice

25. July – 26. July

Nejlepší plavci ČR a také příchozí veřejnost změří své síly již v 16. ročníku Mezinárodního závodu v dálkovém plavání, který je součástí kola Českého poháru v dálkovém plavání. Do Dolní Vltavice se sjedou účastníci světového a evropského poháru, přemožitelé kanálu La Manche a další špičkoví plavci z ČR, a také široká veřejnost, která tak má možnost prověřit své plavecké dovednosti. 

Českokrumlovští a Lipenští vodní záchranáři ve spolupráci s obcí Černá v Pošumaví a společností Pro-Sport ČK připravili na sobotu 25. 7. a neděli 26. 7. 2020 v Dolní Vltavici již tradiční akci určenou pro registrované i neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie na vzdálenost od 500 m do 10 km.

Opening hours

Vyhlašované věkové kategorie: 
•       mladší žáci, žačky 10 – 11 let (2009 – 2010) 
•       starší žáci, žačky 12 – 13 let (2007 – 2008) 
•       kadeti, kadetky 14 – 15 let (2005 – 2006) 
•       dorostenci, dorostenky – 16 -19 let (2001 - 2004) 
•       muži, ženy do  39 let (1981 – 2000) 
•       muži, ženy 40 let a starší ( - 1980) 
 

Disciplíny: 
A/ Český pohár: 
mladší žactvo........………......................................... 1 a 3 km 
starší žactvo, kadeti a kadetky ….…....................... 3 a 5 km 
dorost, dospělí a Masters ..................................... 3, 5, 10 km 
 
B/ veřejnost /jako mezinárodní plavecký závod/:  
mladší žactvo a starší žactvo…………….................... 500m 
dorost ……………...................................................... 1 km 
dospělí ……............................................................. 3 a 5 km 
 
 
 
Hlavní závod:  Závod  se  plave  O  pohár  vodního   záchranáře  a  pohár  prezidenta  Vodní 
záchranné služby ČČK. V jednotlivých věkových kategoriích obdrží závodníci na 
1. - 3. místě diplom, případně drobnou cenu.  
  Hlavním  závodem  je  5km  a  10km,  kde  celkový  vítěz  závodu  /součet  časů/ 
obdrží Pohár starosty obce Černá v Pošumaví. 
 
Okruh:  500m pro závod na 500 metrů, pro ostatní závody 1000 m  
 
Startovné:   
•   v  případě  zaslání  startovného  na  účet  VZS  do  15.  července  2020  200,-Kč,  v případě 
dalšího startu navíc startovné 50,-, startovné 2. den 200,-;  
o   číslo účtu 238526432/0300 do poznámky uveďte ČP Vltavice a jméno vysílacího oddílu  
•   po  stanoveném  termínu  nebo  na  místě  250,-Kč,  v případě  dalšího  startu  navíc 
startovné 50,-, startovné 2. den 250,-;  
•   ve startovném je zahrnuto teplé jídlo, občerstvení a účast na doprovodném programu 
 
Časový přehled: 
 
sobota    

12.00 – 13.00    prezentace, prezentace pro 5km do 15.00 hod 
13.10 – 13.20    popis tratě a kontrola startovních čísel   
14.00 START     1km  mladší  žactvo  ČP,  veřejnost  mladší  a  starší    žactvo  -  
500m, veřejnost dorost 1000m 
14.30 START     3km veřejnost dospělí,  

ČP - starší žáci, kadeti, dorost, dospělí, Masters 
16.30 START     5km ČP dorost, dospělí, Masters 
17.00 - 19.00     průběžné vyhlášení výsledků plaveckého závodu 
 14.00 – 24.00    Doprovodný program – viz níže 
       
neděle    

8.30 – 9.00        prezentace 
9.00 – 9.15        popis tratě a kontrola startovních čísel  
9.20 START        ČP 3km mladší žáci, 5km veřejnost, ČP - starší žáci, kadeti  
         START        10km ČP dorost, dospělí, Masters 
(časový limit na mezičase na 5km je 2 hodiny) 
14.30      vyhlášení výsledků 

 

přihlášky zde:

http://www.zachranari.com/e_download.php?file=data/titulka/0csright_1.pdf&original=propozice%20MPZ%20020.pdf

 

Forthcoming events

Contact the operator directly to send a query / place an order