Sorry, this event is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

Večerní vyhlídková plavba po Lipně s koncertem folkové skupiny

přístaviště Lipno nad Vltavou,
Lipno nad Vltavou

Friday 5. July

Chtěli bychom tímto pozvat návštěvníky nejen Lipenska, ale i okolí na výjimečný koncert folkové skupiny z Českého Krumlova LAKOMÁ BARKA.

Tento koncert se uskuteční při pravidelné večerní plavbě. Nalodění v 18 hod v přístavišti v Lipně nad Vltavou.

Během celé plavby možnost občerstvení v lodním baru. 

Ukončení plavby ve 21 hod v přístavišti v Lipně nad Vltavou.

Prodej vstupenek na místě a částečně i přes portál CBsystemu – www.cbsystem.cz

Více info na  stránkách www.lipno-line.com nebo na www.lakomabarka.cz

Forthcoming events

Contact the operator directly to send a query / place an order