Sorry, this event is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

Zasedání členské schůze Turistického spolku Lipenska

Rekreační zařízení Olšina,
Horní Planá

Thursday 12. October

Program:

- Vyhodnocení časopisu Lipensko (léto a německá verze)

- Diskuse a příprava zimního vydání časopisu Lipensko (náklad, prostředky, inzerce)

- Vyhodnocení projektu letních cyklobusů

- Znovuodhalení obelisku Adalberta Stiftera

- Zhodnocení akce balonové létání

- Prezentace webu lipensko.cz, vývoj, stav, administrace

- Ukončení činnosti produktové manažerky Kateřiny Hudečkové L

- Rozpočet a získávání prostředků na činnost, finanční zpráva

- Členská základna a zapojení členů do činnosti spolku, činnost spolku jako taková

- Projekty pro příští období (nové produkty, práce s médii, web, facebook, práce v internetovém marketingu, granty).

- Příprava 2. Celolipenské konference o cestovním ruchu na Lipensku s termínem 7.12.

- Různé

Recommend to a friend

Forthcoming events