ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK “U STIFTERŮ”

Rodný dům Adalberta Stiftera,
Horní Planá

sobota 2. prosince

10:00 hod.     K zahájení adventu. Domácí regionální výrobky, dárky, řemesla, dobroty, lidová     
17:00 hod.    tvořivost, dílny, soutěž, fotokoutek, vyprávění “pohádkový advent”.                       
                        Srdečná a poklidná adventní atmosféra.
 

Nejbližší akce

Pošlete dotaz nebo objednávku přímo provozovateli