Tříkrálová obchůzka v Horní Plané

náměstí,
Horní Planá

sobota 11. ledna

Kašpar, Melichar, Baltazar se vydávají 11. ledna na svou obchůzku, známým popěvkem vinšují lidem zdraví
a štěstí a nad dveře kostelů, domů a chlévů píší posvěcenou křídou iniciály K+M+B.
Tři  králové“ budou vycházet v dopoledních hodinách, aby stihli koledu ve všech objednaných rodinách. 

Nejbližší akce

Pošlete dotaz nebo objednávku přímo provozovateli