Sorry, this activity is not translated into the language you request. You are viewing the detail in Czech

barokní kaple nad Rožmitálem

kaple Panny Marie Pomocné,
Rožmitál na Šumavě

Obyvatelé obce Rožmitál na Šumavě nechali v 18. století vystavět nad obcí krásnou barokní kapli, jejíž vznik se pojí se zázračným pramenem. 

Stojí na tzv. Svatá studni. Vznik je spojen se zázračnou událostí v roce 1614, kdy byl rožmitálský občan Kasbauer zázračně uzdraven. V letech 1650–1653 byla u studánky s léčivou vodou, kde k zázraku došlo, založena kaple Panny Marie. K té pak chodila procesí. Na jejím místě byl v letech 1732–1733 postaven barokní kostel na centrálním polygonálním půdorysu s kopulí a lucernou, nad níž byla cibulovitá báň. Uvnitř byl zavěšen obraz Panny Marie Pomocné z roku 1733. Zvon z roku 1700 odlil M. Schober z Lince. V kostele stály varhany od B. F. Semráda ze Sedlce z roku 1752.

Ještě v 50. letech 20. století byl kostel v pořádku, byl v něm oltář a varhany. Po roce 1959 začaly do kostela lézt děti, které varhany rozebíraly a části pohazovaly po okolí kaple, později se k ničení připojili další lidé. Kaple se postupně proměnila v naprostou ruinu. Bez střechy, s poničenými zdmi, na kterých rostly již několikametrové stromy. 

Začátkem roku 2012 rozhodlo zastupitelstvo obce Rožmitál na Šumavě v čele se starostkou Alenou Ševčíkovou, že obec kostel opraví. V létě 2013 byly vykáceny stromy rostoucí v blízkém okolí kostela a opravena příjezdová cesta z obce. Obnovu zastřešení kostela zorganizovala obec Rožmitál na Šumavě v roce 2014 s využitím dotace z Programu rozvoje venkova.

Historická fota kaple a její obnovy viz: Kostely (znicenekostely.cz)

Ke kostelu vede ze vsi křížová cesta tvořená 12 kamennými kapličkami a 2 zděnými kaplemi (13. a 14. zastavení)

Recommend to a friend

Forthcoming activities

Rožmberk castle

The most impressive look at the River Vltava is one taken from Rožmberk Castle. The castle dates from the 13th century and is one of the oldest castles of Vítkovci noble clan - predecessors of…

Guest house Herbertov

Our guest house is a unique facility with its functional water head-race including a small hydroelectric plant. It features an ideal location - in the middle of natural world, just on the bank of the…