Vyšší Brod

48°36'57.0"N
14°18'42.0"E

O Vyšším Brodu

Vyšší Brod je malé město ležící na řece Vltavě, nazývané také Pokladnicí kulturních a přírodních krás. Pro tisíce vodáků je Vyšší Brod nástupním místem, odkud vyplouvají po proudu řeky přes Rožmberk, Zlatou korunu a Český Krumlov. Půjčovny lodí jsou zde téměř na každém rohu. Město nabízí celou řadu atraktivit a důvodů k návštěvám. Dominantou města je cisterciácký klášter s nádherným kostelem Nanebevzetí Panny Marie s hrobkou rožmberského rodu. Klášter se pyšní nádhernou knihovnu s 70.000 tituly, Vyšebrodskou Madonou i legendárním zlatým Závišovým křížem posetým drahokamy, který je národní kulturní památkou a bývá staven naroveň Českých korunovačních klenotů.

Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 537
podatelna@mestovyssibrod.cz
www.mestovyssibrod.cz

Informační centrum Vyšší Brod, Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod
+420 380 746 627
+420 724 336 980
infocentrum@mestovyssibrod.cz
www.mestovyssibrod.cz