Hořice na Šumavě

48°45'57.0"N
14°10'42.0"E

O Hořicích na Šumavě

Obec během 19. století několikrát zasáhly požáry, podle kterých Hořice údajně dostaly svůj název. Historická část Hořic je městskou památkovou zónou, která zahrnuje 27 chráněných objektů, včetně gotického žulového pranýře a soustavy sedmi vzájemně propojených kašen. Věhlas Hořicím na Šumavě přinesly Pašijové hry. Toto divadelní představení Kristova života již od roku 1816 lákaly šlechtice, vysoké církevní hodnostáře, členy císařského rodu i další významné osobnosti. Ve dvou letech je navštívilo 80 tisíc návštěvníků. Do obrovské budovy divadla se pod střechu vešlo až 2000 diváků.

Obecní úřad, Hořice na Šumavě 6, 382 22 Hořice na Šumavě
+420 380 737 101
podatelna@horicenasumave.cz
www.horicenasumave.cz